16 Mayıs 2011 Pazartesi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

                                                            ÇUKUROVA HALAYI

Bugün bazı danslarımız hakkında pek çok bilgiye sahip olduğumuz halde
bazı bölge oyunlarımızın ancak adlarını saptayabilmiş durumdayız.
Çukurovanın dansları hakkında da bazı bilgiler toplanabilmiş,
fakat bir kısım dansların da ancak adları saptanabilmiştir. Bununla
birlikte elimizdeki bilgilerden yararlanarak bölge dansları hakkında
ilke niteliğinde birkaç görüş ortaya koyabiliriz :

1- Bu bölgede başta Türkmenlerin oyunları olmak üzere toplu
danslar kız-erkek bir arada yürütülmektedir.
2- Toplu olarak oynanan bu yöredeki oyunların dizi biçiminde ve
tutunarak oynanılanlarına
a) Depki ya Halay
Halka biçiminde fakat tutunmadan oynanılanlarına da
b) Mengi adı vererek onları iki ana grupta ele alabiliriz.
3- Bölgedeki tutunarak oynanan toplu dizi oyunların
sürdürülmesine Halay çekmek dendiği gibi Depük yada depik depmek
de diyebiliyoruz. Bu yönüyle bölge halk oyunları bakımından
Çukurova, Halaylar bölgesine dahil edilmektedir. Bununla birlikte
Çukurova Halaylar yöresi içinde Mengiler bölgesi olarak da ele
alınabilir. Çünkü kasaba ve kentlerde hora biçiminde oynanan oyun
lara Halay ya da Depki, özellikle Toros yörükleri arasında daire ya
da halka biçiminde tutunmadan yürütülen toplu oyunlara da Mengi
denmektedir. Mengilerin karşılıklı iki sıra halinde oynandığı da sap
tanmıştır. 


                                                    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder